Kronen Klasmann

Zadania konsula honorowego

Zadania knsula honorowego to przede wszystkim ochrona w swym okręgu konsularnym prawa oraz interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

Poza tym podstawowym zadaniem konsul honorowy dba o to, aby państwo przyjmujące traktowało innych obywateli mieszkających w jego okręgu konsularnym tak samo jak obywateli własnych, szczególnie w zakresie zatrudnienia, wynagradzania za pracę, przyznawania należnych świadczeń socjalnych, dostępu do edukacji.

Konsul czywa też nad tym, by obywatele polscy mogli w pełni realizować prawo do występowania przed sądami w charakterze strony, uczestnika postępowania, na takich samych warunkach, jakie przysługują obywatelom kraju przyjmującego.

Zadanie konsula polega także na dbaniu o to, by obywatelom nie stwarzano przeszkód ani utrudnień w dochodzeniu roszczeń na terytorium kraju urzędowania.

Konsul honorowy powinien udzielać porad co do sposobu załatwienia sprawy, obowiązujących przepisów, a także, w razie potrzeby podjąć się koniecznej interwencji u władz kraju przyjmującego.