Kronen Klasmann

Współpraca naukowo-techniczna

W zakresie obowiązków konsula leży podjęcie współpracy o charakterze naukowo-technicznym z państwem przyjmującym. W tym celu najczęściej podejmuje on współpracę z uniwersytetami, organizacjami naukowymi oraz szkołami.

Konsul może też się zwrócić o pomoc do właściwego ministra do spraw edukacji i szkolnictwa, zarówno w swoim kraju jak i w państwie przyjmującym.Działania o charakterze naukowo-technicznym mają przyczyniać się do rozwoju nauki i techniki zarówno w państwie własnym jak i państwie przyjmującym.

Współpraca dwóch krajów jest w tym zakresie bardziej opłacalna, gdyż obniża koszty poniesione przez obydwa państwa, często daje też wizje lepszych osiągnięć.Zadanie konsula polega na zaangażowaniu w działania o charakterze naukowo-technicznym ludzi nauki, ekspertów, uczniów oraz studentów.

Takie akcje służą popularyzacji nauki a także poprawie stosunków dyplomatycznych państw biorących w nich udział. Działania z tego zakresu powinny być szeroko dostępne i nagłaśniane, by angażować jak najwięcej osób.