Dbanie o przyjazne stosunki

Dbanie o przyjazne stosunki

15 maja 2018 Wyłącz przez Joachim

Nie wszystkie z zadań i obowiązków konsula są ściśle określone i opisane np. w ustawach. Niektóre bowiem z jego obowiązków są bardzo szerokie i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować.

Niewątpliwie jednym z takich obowiązków są działania, jakie powinien podejmować konsul na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym.Przez dbanie o przyjazne stosunki rozumie się przede wszystkim te działania konsula, które mają charakter i wymiar oficjalny. Jest to np.

pojawianie się na uroczystościach związanych z państwem przyjmującym i przez nie organizowanych. To także dobre stosunki dyplomatyczne z przedstawicielami państwa przyjmującego. W zakresie dbania o przyjazne relacje z państwem przyjmującym konsul jest też zobowiązany do godnej reprezentacji swojego państwa i prezentowania życzliwej, otwartej postawy względem innych.

Utrzymywanie przyjaznych stosunków będzie rzutowało na przyszłe relacje z państwem przyjmującym, dlatego jest tak ważne w codziennej pracy konsula.

wtelefonie.mapy-navi.com.pl